ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
12/11/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

 

 

 

Τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, θα γίνει την 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00΄ έως 12:00΄ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση και Έλεγχος σχεδίων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019, Απολογισμού 2019.

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, για το έτος 2021.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός τρόπου είσπραξης αναδρομικών χρεώσεων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ

 

ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός Τελών Συντελεστών Κοινοχρήστων χώρων

 

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός τέλους χρήσης υπηρεσιών των εγκαταστάσεων του ΚΑΠΠΑ 2000.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός των δικηγόρων : 1. Γακίδη Αναστάσιου και 2. Δανιήλ Γεώργιου, προκειμένου να συνεργαστούν με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Θερμαϊκού, ώστε να διεκπεραιωθεί το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την ολοκλήρωση αφενός της υφιστάμενης εργολαβίας (Δήμος Θερμαϊκού - Αφοι Μπακάλη ) και αφετέρου της  διαγωνιστικής διαδικασίας έως και την υπογραφή Σύμβασης με τον νέο ανάδοχο.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Μειώσεις ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, για το έτος 2021.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων