ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018

28/12/2018

Διακήρυξη δημοπρασία μακροχρόνιας εκμίσθωσης αναψυκτήριου (πρώην ακρωτήρι) σε τμήμα του αγροτ/χιου 1158Α Περαίας δήμου Θερμαϊκού

21/12/2018

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ΣΟΧ 1-2018 ΔΗΚΕΘ

18/12/2018

Πρόσκληση δημάρχου για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης για δυο (2) έτη, για τις ανάγκες του δήμου Θερμαϊκού και του νομικού του πρόσωπου ΔΗ.Κ.Ε.Θ για τις ομάδες: Α1 – Καύσιμα κίνησης δήμου Θερμαϊκού, Β1 – Καύσιμα κίνησης ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

17/12/2018

Επαναπροκήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης δήμου Θερμαϊκού για δυο έτη και για τις ομάδες Α2, Β2, Γ, Δ, Ε

29/11/2018

Ανακοίνωση υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1/2018 της ΔΗΚΕΘ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι Μηχανιώνας". Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 30/11/2018. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 10/12/2018

16/11/2018

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την ομάδα 1 του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καύσιμων κίνησης

16/11/2018

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση για την ομάδα 1 του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης

01/11/2018

Ανάρτηση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού "εργασίες ταφών - εκταφών στα κοιμητήρια του Δήμου Θερμαϊκού για δυο έτη"

25/10/2018

Προκήρυξη πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής για ΠΑγ0 2018-2019

24/10/2018

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τις υπηρεσίες καθαρισμού ακτών Δήμου Θερμαϊκού για ένα έτος

18/10/2018

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιου 1064α Τ.Κ. Μεσημερίου της Δ.Ε. Επανομής με χρήση σταβλικής εγκατάστασης αμνοεριφίων κατηγορίας Ι

11/09/2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για “υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Θερμαϊκού για τέσσερις (4) μήνες ” (Αρ.μελ.5/2018)

21/08/2018

Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας εκμίσθωσης αναψυκτήριου στο Ο.Τ. ΚΧ42Τ Περαίας

10/08/2018

Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού

10/08/2018

Διακήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του λυκείου Ν. Μηχανιώνας

10/08/2018

Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών

10/08/2018

Κρασπεδώσεις & πλακοστρώσεις τοπικής κοινότητας Μεσομηρίου

01/08/2018

Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης, δημοτικών χώρων και αλσύλλιων για πυροπροστασία

06/07/2018

Μελέτες Εφαρμογής Ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Οικισμού Αγίας Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού, Π.Υ.: 15.269,62€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

05/07/2018

Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού - διακήρυξη διαγωνισμού

20/06/2018

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμηθείας υγρών καύσιμων και λιπαντικών του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του πρόσωπων για δυο (2) έτη

15/06/2018

Προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, β) φωτοτυπικού χαρτιού, γ) βιβλίων, εντύπων, κ.λ.π. και δ) εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων, για τρία (3) έτη για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού

14/06/2018

Καθορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης προσφορών για «εργασίες κλαδέματος δέντρων» αριθ. Διακήρυξης 221/7884/10-5-2018.

05/06/2018

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ετήσιες ανάγκες το Δήμου Θερμαϊκού, του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α/θμιας και Β/θμιας Σχολική Επιτροπής του Δήμου»

24/05/2018

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος – αναψυκτήριου όντος του Β.Κ.2628 της Δ.Κ. Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού

02/05/2018

Πρόσκληση δημάρχου υποβολής προσφορών απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης για “υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων του δήμου Θερμαϊκού για τέσσερις (4) μήνες

26/04/2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου "Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Επιβατών" στις 15-05-2018

13/04/2018

Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 751α

13/04/2018

Επαναληπτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης αγροτεμαχίου Μεσημερίου με αρ. 321

16/03/2018

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δ. Θερμαϊκού για ένα έτος

16/02/2018

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος – ταβέρνα εντός του Ο.Τ Γ14 της Δ.Κ Μηχανιώνας του δήμου Θερμαϊκού

22/01/2018

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 58 (πλησίον Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού) στη Δ.Κ. Νέων Επιβατών για την τοποθέτηση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων