ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017

29/12/2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων Δ. Θερμαϊκού για διάστημα τριών (3) μηνών

28/12/2017

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για το ΚΑΠΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ

28/12/2017

Επαναδιακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη στεγαση του ΚΑΠΗ Ν Επιβατών

06/12/2017

Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του δήμου Θερμαϊκού και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχήματος τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Περίληψη διακήρυξης

24/11/2017

Πινάκες κατάταξης & βαθμολογίας της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017 της ΔΗΚΕΘ για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ ή ΤΕ κοινωνικού/κης λειτουργού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

17/11/2017

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμηθείας πέντε μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων

13/11/2017

Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης για την αντιμετώπιση λειψυδρίας της Επανομής

02/11/2017

Ανακοίνωση υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2017 της ΔΗΚΕΘ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι Μηχανιώνας". Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 3/11/2017, λήξη υποβολής αιτήσεων Δεύτερα 13/11/2017.

31/10/2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «αποκομιδή απορριμμάτων δήμου Θερμαϊκού για διάστημα δύο (2) μηνών»

19/10/2017

Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού οδών της Οσίας Παρασκευής και οδών οικισμού άνω Ν. Επιβατών της δημοτικής κοινότητας Ν. Επιβατών

18/10/2017

«Συνοπτικός διαγωνισμός για υπηρεσίες γιατρού εργασίας και υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας για δυο (2) έτη»

10/10/2017

Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού 2017

05/10/2017

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο "αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών (λακκούβες-καθιζήσεις)"

02/10/2017

Διαγωνισμός ανάθεσης προμηθείας με τίτλο : "Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED"

22/09/2017

Διευκρίνηση για τη δημοπράτηση των έργων «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ζώνη 2 Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού» & «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού»

15/09/2017

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο ΕΠΑΛ Επανομής 2017

14/09/2017

Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου Θερμαϊκού για εικοσιτέσσερις (24) μήνες

28/08/2017

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού»

28/08/2017

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο "αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ζώνη 2 Τ.Κ. Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού"

17/08/2017

Τεύχη δημοπράτησης του έργου "Αναπλάσεις – πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Επανομής"

17/08/2017

Τεύχη δημοπράτησης του έργου "Αναπλάσεις - πεζοδρομήσεις Δ.Ε. Θερμαϊκού 2017"

12/07/2017

Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και κηποτεχνικών εργαλείων

10/07/2017

Κατασκευή και συμπλήρωση ιδιωτικών συνδέσεων αποχετευτικού δικτύου οικισμού Επανομής Δ. Θερμαϊκού

07/07/2017

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» άξονας προτεραιότητας αξ09β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» συγχρηματοδοτούμενος από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο τίτλος: «Κέντρο κοινότητος Δήμου Θερμαϊκού»

30/06/2017

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδας δήμου Θερμαϊκού

30/06/2017

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινητoυ για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Ν. Επιβατών δήμου Θερμαϊκού

23/06/2017

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου στις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες Ν.Επιβατών, Αγίας Τριάδας και Αγγελοχωρίου

20/06/2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμηθέα λιπασμάτων και σπόρων χλοοτάπητα 2017

16/06/2017

Διακήρυξη μίσθωσης ακίνητου

12/06/2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» συγχρηματοδοτούμενος από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο με τίτλο: «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»

07/06/2017

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την «προμήθεια κάδων απορριμμάτων του Δήμου Θερμαϊκού για ένα έτος»

01/06/2017

Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού 2017

29/05/2017

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτήριου που βρίσκεται εντός του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Ο.Τ. Κ.Χ.42Τ Περαίας, της Δ.Κ. Περαίας του δήμου Θερμαϊκού

24/05/2017

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση αναψ. 04 θέση Ποταμός Επανομής

22/05/2017

Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια βιβλίων

19/05/2017

Ανακοίνωση υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2017 της ΔΗΚΕΘ για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής" στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων Σάββατο 20/5/2017, λήξη υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 29/5/2017

19/05/2017

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου

12/05/2017

Διακήρυξη δημοπρασίας αγροτ. 321 Μεσημερίου

12/05/2017

Διακήρυξη δημοπρασίας αγροτ. 751α Μεσημερίου

26/04/2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Έλεγχος ποιότητας των νερών κολύμβησης σε ακτές του Δήμου Θερμαϊκού»

19/04/2017

Δημοσίευση Τευχών Δημοπράτησης για το διαγωνισμό του έργου αποπεράτωση 9ου νηπιαγωγείου Περαίας δήμου Θερμαϊκού

12/04/2017

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ειδών τροφίμων και γάλακτος για την λειτουργία των δομών του Δ. Θερμαϊκού και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος (2017-2018)»

11/04/2017

Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού

22/03/2017

Προμήθεια υγρών καύσιμων και λιπαντικών του δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του πρόσωπων για ένα έτος

16/03/2017

Πλακόστρωση και οδοφωτισμός Τ.Κ. Αγγελοχωρίου - Νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού

03/03/2017

Συντήρηση τμημάτων ΕΠΟ 27 Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Θερμαϊκού- Ναυτική σχολή

03/03/2017

Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού 2016

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων