ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019

19/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΆΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2019 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΕΤΟΥΣ 2019-2020

18/12/2019

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για υπηρεσίες «Ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Θερμαϊκού» από 01-06-2020 έως 30-09-2020.

25/11/2019

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.{παρ.8.(η) του άρθρου 221 Ν.4412/2016}

19/11/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

07/11/2019

Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Θερμαϊκού

17/10/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

11/10/2019

Εκμίσθωση κυλικείου 2ου δημ.σχολείου Ν.Μηχανιώνας

09/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

07/10/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΛΠ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

26/09/2019

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

25/09/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

23/09/2019

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης έργου Δήμου Θερμαϊκού

19/09/2019

Υποστήριξη στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Increase Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT» και ακρωνύμιο “IBiSEAit”, του Δήμου Θερμαϊκού, στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, «INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020

13/08/2019

Διακήρυξη διαγωνισμού για το σχολικό κυλικείο του 1ου γυμνασίου Περαίας

31/07/2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΜΙΣ5027359)

28/06/2019

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"

19/06/2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΑΡ.ΜΕΛ.144/2018

31/05/2019

Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων και λογισµικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Θερµαϊκού

24/05/2019

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΠΟ 1-6-2019 ΕΩΣ 30-9-2019

10/04/2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.1079 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

09/04/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

21/02/2019

«Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο ¨Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού των Δ.Κ. Περαίας και Νέων Επιβατών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού¨». (MIS 5027359)

18/02/2019

Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για μακροχρόνια εκμίσθωση αναψυκτηρίου τμήματος 1158α Περαίας του δήμου Θερμαϊκού (πρώην Ακρωτήρι)

11/02/2019

Πρόσκληση δημάρχου Θερμαϊκού για την υποβολή προσφοράς για "διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση λήγω κατεπείγουσας ανάγκης, για “υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης απορριμμάτων του δήμου Θερμαϊκού για εξήντα (60) ημέρες”

06/02/2019

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλιων χώρων σχολείων δήμου Θερμαικού

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων