ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013

23/12/2013

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού ,των Νομικών του προσώπων, ΔΗ.Κ.Ε.Θ, ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ, Δ.Ε.Υ.Α.Θ και των Σ.Ε. Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης

09/12/2013

Ενοικίαση καταστήματος πρώην ALPHA BANK - διακήρυξη δημοπρασίας

06/12/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τις ηλεκτρολογικές εργασίες αυτοματισμού κίνησης σε αντλιοστάσια

29/11/2013

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού (ΣΑΤΑ)»

13/11/2013

Διακήρυξη για τη μίσθωση Κυλικείου στο ΚΑΠΗ Αγίας Τριάδας

08/11/2013

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση καταστήματος - πρώην Alpha Bank

05/11/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης & εξαρτημάτων

05/11/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φυτών, λιπασμάτων, σπόρων χλοοτάπητα και γεωργικών φαρμάκων

30/10/2013

Προκήρυξη για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια)

30/10/2013

Μίσθωση σχολικού κυλικείου

30/10/2013

Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου Νέας Κερασιάς

29/10/2013

Δημοσίευση μελέτης - Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού

25/10/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Προμήθειας λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

19/10/2013

3η ειδοποίηση συμμετοχής για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των ΝΠ του Δήμου Θερμαϊκού

18/10/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού "Ανάθεση για εγκατάσταση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας για τα σχολικά κτίρια του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού"

16/10/2013

Πρόσκληση συμμετοχής

16/10/2013

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία "Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού"

15/10/2013

Πρόσκληση συμμετοχής

10/10/2013

Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων του δήμου Θερμαϊκού στο πλαίσιο του ΕΣΠA

09/10/2013

2η ειδοποίηση συμμετοχής για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των ΝΠ του Δήμου Θερμαϊκού

09/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλου Τεχνικής Βοήθειας για την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης στα πλαίσια της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Θερμαϊκού

09/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλου Τεχνικής Βοήθειας για την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στα πλαίσια της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Θερμαϊκού

09/10/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ενεργειακού Συμβούλου στα πλαίσια της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού

04/10/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της ΔΕΥΑΘ για "Προμήθεια υδρομετρητών"

04/10/2013

Προμήθεια ασφαλτικού υλικού-ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

25/09/2013

Ειδοποίηση για προσφορές από την Επιτρ Διενέργειας διαγωνισμών

23/09/2013

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμάχιου με αρ. 329 τ.κ. Αγγελοχωρίου για αγροτική καλλιέργεια

19/09/2013

Προμήθεια οικοδομικών υλικών, χρωμάτων και ξυλείας ΔΕ Θερμαϊκού

17/09/2013

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) για 31 άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Κήπων Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 18/09/2013 έως και 27/09/2013. Ώρες παραλαβής αιτήσεων : 09:00-14:00 8 θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων-Φορτηγών 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 4 θέσεις ΔΕ Οδηγών Τράκτορα 18 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριων Καθαριότητας Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, α) για την Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού στο ισόγειο του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Ν. Επιβατών τηλ 2392039001, β) για τη Δημοτική Ενότητα Επανομής στο πρώην Δημαρχείο Επανομής, τηλ 2392330100 και γ) για τη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας στο πρώην γραφείο Μηχανιώνας τηλ 2392330324, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Περαία ΤΚ 57019 απευθύνοντας την στο γραφείο πρωτοκόλλου (τηλ επικοινωνίας : 2392330039). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

12/09/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εργασίας μεταφοράς εγκαταλελειμμένων οχημάτων η προς διαγραφή εντός των ορίων του δήμου Θερμαϊκού

06/09/2013

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης

04/09/2013

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «για τα νομικά πρόσωπα του δ. Θερμαϊκού και τον δήμο Θερμαϊκού για υλικά καθαριότητας»

04/09/2013

Διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια για τα νομικά πρόσωπα του δ. Θερμαϊκού και τον δήμο Θερμαϊκού για υλικά καθαριότητας με πρόχειρο διαγωνισμό

19/08/2013

Προμήθεια «Για υλικά φαρμακείου για τα νομικά πρόσωπα του δ. Θερμαϊκού»

19/08/2013

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Θερμαϊκού

13/08/2013

Διακήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού»

07/08/2013

Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμάχιου με αρ. 329 της τοπικής κοινότητας Αγγελοχωρίου - δήμου Θερμαϊκού (13.500τ.μ., μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

07/08/2013

Ανακοίνωση Ματαίωσης Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 257/20.046/2013 “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού” Ο Δήμος Θερμαϊκού σε εφαρμογή της υπ΄αρ. 238/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει τη ματαίωση του διεθνή δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσιών “Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού”, με αριθμό διακήρυξης 257/20.046/2013, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 13/08/2013, ήμερα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.-12:00 π.μ. (ΦΕΚ436/ΤΔΔΣ/12-7-2013). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί βάσει της άνω αναφερόμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σε νέα ημερομηνία που θα καθοριστεί σχετικά και θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες δημοσιότητας.

06/08/2013

Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμάχιου με αρ. 1079 της τοπικής κοινότητας Περαίας - δήμου Θερμαїκου(79.000τ.μ, μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

01/08/2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για τρόφιμα για τα νομικά πρόσωπα του δήμου Θερμαϊκού

25/07/2013

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμάχιου με αρ. 329 της τοπικής κοινότητας Αγγελοχωρίου - δήμου Θερμαїκου (13.500τ.μ, μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

19/07/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια υποχλωριωδους νάτριου

11/07/2013

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την εργασία Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών - Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού

05/07/2013

Εργασίες χλωρίωσης δεξαμενών και ελέγχου χλωρίου στο δίκτυο του Δήμου Θερμαϊκού

05/07/2013

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου

26/06/2013

Περίληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιου νο1079 της τοπικής κοινότητας Περαίας δήμου Θερμαїκου (79.000τ.μ, μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

25/06/2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

07/06/2013

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του δήμου Θερμαϊκού

07/06/2013

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

24/05/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την «Επισκευή βλαβών δικτύου ύδρευσης»

11/04/2013

Περίληψη διακήρυξης για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού

11/04/2013

Διακήρυξη διαγωνισμού για Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού

02/04/2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια φρέσκου γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Θερμαϊκού

02/04/2013

Διακήρυξη εργασιών συντήρησης και επισκευής απορριμματοφόρων δήμου Θερμαϊκού

29/03/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού της ΔΕΥΑΘ για προμήθεια υδρομετρητών γεωτρήσεων

23/03/2013

Δήμαρχος - διαβούλευση για επιτροπή διαβούλευσης

15/03/2013

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού του πρόεδρου της ΔΕΥΑΘ για προμήθεια υδρομετρητών γεωτρήσεων

07/02/2013

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

23/01/2013

Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων

09/01/2013

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Καλλικρατικού δήμου

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων