ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2011

16/12/2011

Διακήρυξη ασφάλισης μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων του δήμου Θερμαϊκού

14/12/2011

Έντυπο: αποτελέσματα διαβούλευσης για ψηφιακή σύγκλιση

12/12/2011

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από διαύγεια

17/11/2011

Διακήρυξη - κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο βοηθητικό γήπεδο 'Ποσειδών'

17/11/2011

Διακήρυξη - ανακατασκευή 25ης Μαρτίου από το δημαρχείο έως τα μνήματα

11/11/2011

Εργασίες επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργων δήμου Θερμαϊκού

11/11/2011

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

03/11/2011

2011 Τροποποίηση πινάκων κατάταξης και επιλογής κατηγορίας ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων και πίνακα αποκλειόμενων

02/11/2011

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

25/10/2011

Δημόσια διαβούλευση για το έργο με τίτλο: ψηφιακές υπηρεσίες διάθεσης δημόσιων δεδομένων γεωπληροφοριακού συστήματος δήμου Θερμαϊκού. Αναθέτουσα αρχή δήμος Θερμαϊκού . Τίτλος έργου «ψηφιακές υπηρεσίες διάθεσης δημοσίων δεδομένων γεωπληροφοριακού συστήματος δήμου Θερμαϊκού». Mis mis: 327551. Δικαιούχος του έργου δήμος Θερμαϊκού. Είδος διαδικασίας ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α) 103.252,03€. Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α) (127.000,00 €) (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 23%). Χρόνος υλοποίησης- διάρκεια έργου 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης 25/10/2001 έως 18/11/2011

28/09/2011

944, προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δημοτικής αστυνομίας του δήμου Θερμαϊκού έτους 2011, προϋπολογισμού 1450 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%€

20/09/2011

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχιου νο321 της τοπικής κοινότητας Μεσημερίου δήμου Θερμαϊκού (24στρεμ.,μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

20/09/2011

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση τοπικής κοινότητας Μεσημερίου δήμου Θερμαϊκού για αγροτική καλλιέργεια (εκτασ.4στρεμ, μη αρδεύσιμο)

20/09/2011

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιου νο751 της τοπικής κοινότητας Μεσημερίου δήμου Θερμαϊκού (εκτασ20,5 στρεμ. Μη αρδεύσιμο για αγροτική καλλιέργεια)

31/08/2011

Ορθή επανάληψη πινάκες κατάταξης και βαθμολογίας υποψήφιων Σύμβασης

30/08/2011

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμένους την επιλογή αναδόχων σύμβασης

30/08/2011

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου

24/08/2011

Πινάκες κατάταξης και βαθμολογίας υποψήφιων

10/08/2011

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: " προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του δήμου Θερμαϊκού" ,με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη μέση τιμή λιανικής πώλησης

08/08/2011

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση έργου "βελτίωση και ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα κ.χ. 101-109 και 42τ Τ.Δ. Περαίας- σύνδεση με θαλάσσιο μέτωπο"

03/08/2011

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την "μίσθωση λεωφορείων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Θερμαϊκού για το σχολικό έτος 2011-2012"

12/01/2011

339 Αγροτ περίληψη δημοπρασίας

12/01/2011

1158α Αγροτ Περαίας περίληψη διακήρυξης

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων