ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
08/09/2020 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ

Οι επιτυχόντες της ΣΟΧ2/2020 παρακαλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά της προκήρυξης εντός δέκα (10) ημερών στο email : zorba@thermaikos.gr .


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιπλέον στα δικαιολογητικά να αποσταλούν αντίγραφα Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Α.Μ.Α., Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και αντίγραφο ΙΒΑΝ τραπέζης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα
πλανο εκτακτων αναγκων
Ενημέρωση για την λειτουργία των σχολείων
Γενική γραμματεία προστασίας
Δημόσια διαβούλευση
πυλη διαμεσολαβισης
Προυπολογισμός
Οικονομικά στοιχεία
Κοινωνικο συσσίτιο
Κοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό φαρμακείο
Κοινωνικό φροντιστήριο
Βοήθεια στο σπίτι
Ομάδα εθελοντών
κεντρο κοινοτητας
Δημοτική επιτροπή ισότητας των φύλων